Spirit Stones
Stones for you
HomeVerkoopWerking MineraleFoto'sBoeddha uitlegHealingEvenementenaanbevolen Links
Klankschalen behandeling
Reiki
Shaman voice


Reiki
Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

 

 

Een Reikibehandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje, de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons maken.

 

 

Reiki als deel van een heelmethode

 

 

Wat wel te observeren valt, ook wetenschappelijk, zijn de effecten van het werken met Reiki. Vele cursisten en masters, die hun tijd en energie gestoken hebben in het behandelen van zichzelf en anderen, komen tot dezelfde slotsom. Het geven van Reiki ontspant lichaam en geest en ondersteunt daarbij het zelfgenezend vermogen van de ontvanger. Reiki geneest niet, ook de behandelaar kan niet beschouwd worden als genezer. De ontvanger van Reiki bepaalt bewust/onbewust wat hij of zij met deze energie doet. Dat wil zeggen, wanneer iemand open staat voor het laten doorstromen van Ki (energie) door het hele wezen (het fysieke, emotionele lichaam), kan dat tot genezing, heling of acceptatie leiden. Er treedt altijd een bepaalde verbetering op en leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten.

Reiki kun je dus gebruiken als een op zichzelf staande heelmethode. Ook kun je met Reiki andere heelmethodes ondersteunen. Als je medicijnen krijgt van je arts zullen deze beter hun werk doen, waardoor ze waarschijnlijk wat sneller afgebouwd kunnen worden. Wel raden we hier aan dit nooit op eigen houtje te doen, maar altijd onder begeleiding van de behandelend arts. Als je hulp krijgt via het RIAGG, psychiater, psycholoog of andere hulpverleners, zul je sneller tot inzichten komen. Heb je je arm gebroken en je behandelt deze (door het gips heen), dan zul je merken dat de breuk eerder geneest. Zo zijn er legio voorbeelden te noemen waar je met Reiki zeer goed ondersteunend kunt werken. Nog een belangrijke noot hierbij is: alle geneeswijzen zijn ten behoeve van de mens (dier en plant); er is er niet een de enig juiste.


 

 

Iemand die behandelingen geeft is een mens en niet altijd in staat om wonderen te verrichten. Ook al zijn deze de wereld nog niet uit. Men mag niet verwachten dat ziektes altijd voorkomen kunnen worden of dat iedere zieke geneest. Verder is het belangrijk te weten dat door de geleidelijke en zachte straling die wordt toegepast, een geleidelijke en rustige genezing zal plaats vinden. Het is dus geen spoedwerk.

Tijdens de behandeling blijft de kleding aan.

HomeVerkoopWerking MineraleFoto'sBoeddha uitlegHealingEvenementenaanbevolen Links