Spirit Stones

  Stones for you

  Klankschaaltherapie

  Het bijzondere van de werking van klankschalen is, dat zowel klank, klankgolven als de trilling invloed heeft op het

  fysieke, emotionele, psychische en spiritueel niveau.
  Tijdens of na klankschalen massage zie je vaak reacties als : verdiepte ademhaling; spiertrekking; trilling; zweten; verandering in de doorbloeding; gapen in slaap vallen.

  De klank van de schaal roept gedachten, gevoelens, beelden en herinneringen op. Eerder beleefde situaties kunnen naar voren komen en verwerkt.
  Dit beïnvloedt het denken en handelen.Men kan de klank toelaten of er zich voor afsluiten.
  Dit geeft mogelijkheden om met behulp van klank een brug te slaan naar wat er  in diepe bewustzijn speelt.
  Over het algemeen herinnert klank aan een soort oergevoel van veiligheid, verbinding en vertrouwen.

  De bio-energiestromen in het menselijk lichaam komen samen in een aantal krachtcentrales, vijf langs de wervel kolom en twee in het hoofd.

  De speciale natuurlijke vibraties van de klankschalen kunnen helpen bij het stimuleren, vrijmaken en in evenwicht

  brengen van de atmosfeer waarin vrijwel iedereen zich meteen op zijn gemak voelt. 

  Als de chakra’s niet goed in evenwicht zijn, of als de energiestroming geblokkeerd is, wordt de basis- levenskracht tegen gehouden. 

  Het aanslaan van een klankschaal werkt als een krachtstroom in je bio-energiesysteem. 

  Het aanstrijken van de schalen creëert als het ware een voortdurend klankbad waarin het bijbehorende energiecentrum

  zich kan dompelen, krachtiger en helderden kan worden daardoor. 

  Je zult echt kunnen voelen en ervaren op welke hoogte in je lichaam zo’n klankschaaltoon haar helende werk doet. De energie banen in het lichaam gaan weer doorstromen.

  N-Brabant

  Klankschalen bestaan uit een legering van 7 metalen 

  Goud  - Zon                                                       

  Zilver - Maan 

  Kwik  - Mercurius 

  Koper - Venus 

  IJzer - Mars 

  Tin     - Jupiter

  Lood  - Saturnus

  De behandeling kost  € 25,00 +/- 1 uur